Pharmacy Stories - ในประเทศไทย 💛 รีวิวจริง 🗨 สินค้าคุณภาพ เพื่อสุขภาพของทั้งครอบครัว.
การเลือกเมือง
เลือกเมืองที่คุณต้องการ
ตลอดเวลาทุกวัน
  • 🏠
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

พอร์ทัลของเราเคารพในสิทธิ์ของลูกค้า จะปฏิบัติตามการรักษาความลับอย่างเข้มงวดเมื่อทำการสั่งซื้อ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและป้องกันจากการส่ง การยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของลูกค้าเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการคือการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้า: ที่อยู่บ้าน; ชื่อเต็ม; ข้อมูลการเกิด; สถานภาพสมรส; ผู้ติดต่อส่วนตัว (โทรศัพท์อีเมล) และข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้เรารับประกันว่าจะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดออกจากไซต์ภายในสามวันในช่วงเวลาทำการ ลูกค้าสามารถแจ้งการปฏิเสธดังกล่าวได้ทางอีเมลธรรมดาไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ของเรา